Dezbateri publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe

01.02.2017 20:07
Bună ziua!

 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la data de 02.12.2016 a lansat consultările publice pe marginea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului nominalizat, precum și ținând cont de prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, AGEPI continuă consultarea părților interesate, prin organizarea dezbaterilor publice. Astfel, invităm reprezentanții Asociaţiei Patronale a Radiodifuzorilor din RM pentru dezbateri publice asupra proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Acestea vor avea loc la sediul AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău, MD-2024), la data de 03.02.2017, ora 10:00, sala de ședințe, et. 2.
        
În acest context, contăm pe suportul Dvs. în vederea informării tuturor membrilor APRRM și asigurării participării acestora în cadrul dezbaterilor.
 
Accesați Proiectul de lege și Nota informativă la link-urile de mai jos:

1. Proiectul de lege (http://agepi.gov.md/sites/default/files/2016/12/Proiectul_legii_DAC.pdf)

2. Nota informativă (link-http://agepi.gov.md/sites/default/files/2017/01/nota_LDA_3.pdf)

Cu respect,

Victoria PLEȘCA

Specialist categoria II

Secția Gestiune Colectivă / Direcția Drept de Autor

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
 
© APRRM 2009